• Algemene Ledenvergadering 2022

 • Beste (vertegenwoordiger van een) Schagen United-lid,

  Via deze weg nodigt het bestuur van Schagen United je uit om op dinsdagavond 8 november aanstaande de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze club bij te wonen.

  De ALV is de jaarlijkse officiële bijeenkomst waar, samen met jou, alle leden van onze voetbalvereniging mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid.

  Alle leden hebben stemrecht, jij dus ook. Daarnaast krijg je de kans om (kritische) vragen te stellen. Deze keer gaan we het onder andere hebben over het beleid, de trainingen, de bestuurders, de financiën, de vrijwilligers en de accommodaties.

  De agenda vind je onderaan dit bericht. De officiële stukken (verslag vorige vergadering, financiële stukken en voorstel contributie) zijn op aanvraag in te zien (info@schagenunited.nl). Je bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kop koffie tijdens de inloop. De vergadering start om 20.00 uur.

  We zien je heel graag op 8 november in de kantine op Groenoord.

  Met sportieve groet namens het hele bestuur,
  Frits Nieuwenhuizen - voorzitter

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

  ALGEMENE LEDENVERGADERING
  agenda

  8 november 2022
  kantine Groenoord
  20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen ALV november 2021
  4. Jaarverslag
  5. Accommodatie
  6. Verkiezing bestuursleden
  7. Financieel jaarverslag
  8. Verslag kascontrole
  9. Kascontrole Commissie 2023
  10. Begroting 2022/2023
  11. Voorstel contributie verhoging
  12. Verslag vertrouwenspersoon
  13. Rondvraag
  14. Sluiting