• Op maandag 28 oktober is de eerste algemene ledenvergadering van Schagen United. Er zal financiĆ«le verantwoording worden afgelegd door de voormalige penningsmeesters van vv Schagen en SRC en het nieuwe huishoudelijke reglement zal voorgelegd worden.

    De agenda is te vinden via bijgaande link,

    De volledige agenda, inclusief alle bijlagen ligt vanaf komend weekend ter inzage in de bestuurskamer op Groenoord

    De vergadering vangt aan om 20:00 uur, locatie kantine Groenoord