• Waar we vorig seizoen nog als twee verenigingen voetbalde, zijn we inmiddels echt samen één.
  De eerste trainingen en wedstrijden zijn weer begonnen. Tijdens het TJC overleg (Technische Jeugd Commissie),van voor de vakantie, kwamen wij samen tot het idee dat ik regelmatig een stukje/column zou schrijven vanuit mijn rol als HJO (Hoofd Jeugd Opleiding). Vooral bedoeld om iedereen een beetje op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurd binnen onze jeugdopleiding, met name op het technische gebied.

  Om te beginnen wil ik nog even de aandacht vragen voor ons splinter nieuwe jeugdplan. Deze is te vinden op de website van Schagen United. Daarnaast liggen er op beide complexen, meerdere gedrukte versies ter inzage. Onze vijf kernwaardes staan hier in centraal. Naast de “kernwaardes” zijn onze “eigenschappen”, “spelprincipes” en “werkwijze” ook erg belangrijk binnen onze jeugdopleiding én interessant om eens goed door te lezen. Ik raad dit iedereen aan, zodat wij de zelfde taal spreken binnen onze club. Om die reden hebben wij beide complexen aangekleed met borden en doeken, met daar op teksten vanuit het jeugdplan. Bij het naleven van deze kernwaardes is iedereen belangrijk… bestuurders, coördinatoren, trainers, begeleiders, vrijwilligers, ouders, spelers…. Iedereen ! (Samen één)

  Naast het jeugdplan hebben wij ook een lidboekje en een coachboekje ontwikkeld. Het lidboekje is een boekje met allemaal handige informatie voor onze leden. In het coachboekje staat allemaal handige informatie voor onze trainers, coaches en begeleiders. Beide boekjes zijn te vinden op de website.

  Visie, beleid, structuur en organisatie is denk ik essentieel voor een succesvolle jeugdopleiding. Maar goede jeugdtrainers bij de club hebben en het ondersteunen en opleiden van onze jeugdtrainers, is minstens zo belangrijk in mijn ogen. Als onze trainers beter worden, worden onze trainingen beter en leuker wat uiteindelijk resulteert in meer plezier en ontwikkeling bij onze jeugdspelers. Ik neem jullie graag even mee, naar wat wij allemaal doen op dit gebied.

  Om te beginnen hebben wij sinds dit seizoen circuittraining voor alle teams van de Onder 8 t/m de Onder 12.  Bart Ploeger is onze Hoofdtrainer Circuittraining. Bart zijn rol is het aanleveren van oefenstof en het ondersteunen van de trainers tijdens de trainingen. Naast Bart gaat ook Duncan Bons (HJO assistent) dit seizoen een grote rol van betekenis spelen, in het ondersteunen van trainers. Duncan zal regelmatig aanwezig zijn op de woensdagen om de trainers van de mini’s, Onder 8 en Onder 9 te ondersteunen en te begeleiden in de praktijk. Vanuit mijn rol als HJO probeer ik mijn tijd en aandacht te verdelen over de Onder 10 t/m de Onder 19.

  Óók de Hoofdtrainers van de selecties krijgen meer taken en verantwoordelijkheden in het ondersteunen van trainers. Zo zullen zij de trainers van hun leeftijdscategorie benaderen, om eventueel te willen/kunnen helpen wanneer dat gewenst is. Zoals iedereen, hebben selectietrainers ook gewoon 7 dagen in een week en 24 uur in een dag…. Dus laten wij a.u.b. allemaal wel realistisch blijven, in wat er mogelijk is voor hun op dit gebied.

  Met de TJC organiseren wij 3 tot 5 x per seizoen een “Train de Trainer” activiteit. Deze activiteiten hebben als doel : Het ondersteunen, opleiden en ontwikkelen van al onze trainers. Óók organiseren wij regelmatig overlegmomenten en bijeenkomsten voor alle trainers. Deze momenten zijn informatief en voornamelijk ondersteunend/opleidend.

  Rest mij om te benadrukken dat er mogelijkheden zijn om trainersopleidingen te volgen of om stage te lopen binnen onze jeugdopleiding. Voor meer informatie hier over kunt u altijd contact met mij opnemen, via onderstaande gegevens.

  Op verschillende vlakken zijn wij stappen aan het zetten als vereniging. Zo werken wij nu ook met een Interne Scouting. Middels de Interne Scouting willen wij een nóg beter beeld hebben van alle spelers binnen onze jeugdopleiding. Zodat wij betere keuzes en afwegingen kunnen maken, op het gebied van selectieprocedures en teamindelingen. Ik ben mij er van bewust dat wij het nooit voor iedereen goed kunnen doen op dit gebied. Wél kunnen wij op deze manier eerlijker, objectiever en breed gedragen beslissingen maken en ik hoop dat dit gaat resulteren in nóg meer tevredenheid en plezier.

  Op het gebied van het trainingsschema hebben wij dit seizoen ook stappen gemaakt. Zoals het nu is georganiseerd, trainen bijna alle teams van de zelfde leeftijdscategorie op de zelfde dag, tijd en veld. Dit vinden wij belangrijk om binding en samenwerking te stimuleren en ondersteuning en ontwikkeling kan gaan plaatsvinden.

  Schagen United is denk ik met elkaar op de goede weg. In mijn ogen zijn wij nog lang niet, waar wij uiteindelijk kunnen zijn. Daarom moeten wij dus nog meer stappen zetten, maar wij zijn op de goede weg. Daarom wil ik via deze weg ook meteen even alle vrijwilligers bedanken, die uiteindelijk alles mogelijk maken. Zonder onze vrijwilligers, is onze club nergens. Met name de coördinatoren (jeugd) hebben een wereld prestatie geleverd de afgelopen periode! Zonder hen waren wij nooit zo ver geweest, als dat wij nu zijn met de jeugdopleiding. En met deze heren en alle andere vrijwilligers heb ik er alle vertrouwen in, dat wij nog veel stappen gaan maken met Schagen United en mooie dingen gaan beleven !

   

  Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer, op of langs de velden of via deze column.

   

  Met Sportieve groeten,

   

  Tom Boukes ( Hoofd Jeugd Opleiding, Schagen United)

  E-mail : tomboukes@schagenunited.nl