• Erelid Hans Everkes overleden

  • Deze week vernamen wij dat ons erelid Hans Everkes is overleden.

    Hans heeft zich ruim 45 jaar zeer verdienstelijk gemaakt binnen onze voetbalclub. In eerste instantie als voetbaltrainer, coach en scheidsrechter maar als snel ook bestuurlijk. Samen met Bert Russer en Karel Weernekers heeft hij de jeugdcommissie opgezet en later is hij secretaris geworden van het algemeen bestuur. Verder deed hij enige tijd de ledenadministratie en was  betrokken bij het clubblad de Facet. Hans was initiatiefnemer van verschillende jeugdtoernooien.

    Tot voor kort draaide Hans mee met de kantinedienst op donderdagavond en als voetballer is Hans zeer lange tijd actief geweest in het veteranen zaalvoetbalteam.

    In 2000 is hij vanwege al deze activiteiten erelid van onze vereniging geworden. Het bestuur van Schagen United is Hans zeer erkentelijk voor alles wat Hans gedaan heeft voor onze club en wenst Ans en de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

    Het bestuur van Schagen United