• Introductie

  Schagen United is onstaan in 2019 uit een fusie tussen de voetbalverenigingen vv SRC en VV Schagen. De clubs werkten al jaren samen op diverse gebieden en groeiden langzaam naar elkaar toe. De twee clubs hebben een rijke historie en bestonden al 100 jaar naast elkaar in de stad Schagen. De vereniging heeft binnen de Schagen gemeenschap een grote rol van betekenis en vervult daarmee een belangrijke sociale rol. De ambities liggen niet alleen op sportief vlak. De Voetbalvereniging heeft als doel om de voetbalsport voor ieder nivo aan te bieden en te beoefenen. Een gezonde balans tussen prestatief en recreatief voetballen. Maar dat is nog niet alles. Ook voetbal voor de meiden is binnen de club niet meer weg te denken en er is ook een aangepast sportaanbod voor kinderen met een beperking en voor de ouderen is er Walking Football. Kortom: Iedereen die wil voetballen, kan voetballen bij Schagen United.

  Toekomstgericht

  De fusie is ontstaan vanuit de visie om ook in de toekomst voetbal aan te kunnen blijven bieden. Sinds de zomer van 2021 voetbalt Schagen United op 1 sportpark, Groenoord. We zijn nog volop bezig met de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie maar kunnen wel alvast beschikken over 4 prachtige kunstgrasvelden.

  Kernwaardes

  Schagen United is een club voor iedereen. Wij geloven dat we het voor en met elkaar doen, ongeacht welke functie of taak je volbrengt. Want samen staan we sterker. We hebben respect voor iedereen en stralen dit uit. Van een compliment geven is nog nooit iemand slechter geworden. We zetten graag een stapje harder om elkaar (maar zeker ook anderen) te helpen. 

  We zijn eerlijk en direct in onze communicatie, houden van ‘no nonsens’ en we spreken elkaar aan op (ongewenst) gedrag. Wat we doen, doen we met lef en gedrevenheid. Gedreven om een prestatie neer te zetten. Want als we dat met elkaar nastreven, hebben we met elkaar meer plezier. Lees meer over onze kernwaardes.

  Contributie en betalingen

  De jaarlijkse contributie wordt na voordracht van de penningmeester door de ledenvergadering jaarlijks vastgesteld. Het streven is om de contributie zo laag als mogelijk te houden om de drempel voor een ieder, om te kunnen sporten zo laag mogelijk te houden. Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een handige link opgenomen. Via de link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEALvoldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt € 0,50 per termijn in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso).

  Aanmelden nieuw lidmaatschap

  De eenvoudigste en snelste manier om u aan te melden als lid van Schagen United is om het online inschrijfformulier te gebruiken. Er wordt -na aanmelden- snel contact met u gelegd door de betreffende afdelingscoördinator. Op onze site treft u al heel veel informatie aan, mochten er toch nog vragen zijn over onze vereniging dan kunt u het best even met de afdelingscoördinator contact leggen.

  Opzeggen lidmaatschap

  Opzeggen van uw lidmaatschap doet u uitsluitend en uiterlijk vóór 15 mei bij de ledenadministratie. Dit kan online via deze site. U ontvangt altijd een automatische emailbevestiging van uw opzegging. Zonder deze bevestiging bent u lid van onze vereniging en bent u contributie verschuldigd.

  Vrijwilliger worden bij Schagen United

  Schagen United is een voetbalvereniging die volledig draait op vrijwilligers. Door deze fantastische inzet en hulp van velen zijn wij in staat om de contributie zeer laag te houden. Naast het actief beoefenen van de voetbalsport zijn we daarom altijd op zoek naar versterking van onze vrijwilligersgroep. Vele handen maken immers licht werk! Er is altijd wel iets wat u aanspreekt, informeer eens naar de mogelijkheden, maar blijf niet langs de lijn staan!

 • Wij hopen u binnenkort als sporter of als vrijwilliger op onze Sportparken te mogen begroeten