• Krantenartikel voormalig HJO

  • In het Noord Hollands Dagblad van zaterdag 15 juli stond een artikel over de uitspraak van de rechtbank jegens een oud HJO (Hoofd Jeugd Opleiding) van Schagen United. Over de uitkomst van de tuchtrechtelijke zaak bij het ISR, zijn de pers en wij als bestuur tegelijkertijd geïnformeerd . Dit wisten wij niet. Het NHD heeft derhalve ook geen contact opgenomen met de club. Toen wij nog volop bezig waren met het verwerken van de uitkomsten, was er reeds een artikel geplaatst.

    Dit betreuren wij ten zeerste. Ten aanzien van de trainer in kwestie is ook een gerechtelijke procedure gevoerd ten aanzien van het ontslag op staande voet. Dit wordt ook genoemd in het artikel. Deze procedure heeft bijna een jaar geduurd. Partijen hebben hierover in februari 2023 een minnelijke regeling getroffen met als gevolg dat de trainer in kwestie de procedure tot vernietiging van het ontslag op staande voet heeft ingetrokken.

    Bewust hebben en houden wij de informatie over deze zaak zo veel mogelijk achter de schermen. Dit vooral om de betrokken kinderen te beschermen. Mocht je vragen hebben, naam dan contact op via info@schagenunited.nl