• Opzeggen lidmaatschap

  Stoppen met voetballen

  Indien je wil stoppen met voetballen dan dien je via het onderstaande formulier te regelen. Doe dit bij voorkeur wel uiterlijk vóór 15 mei. Helaas gebeurt het regelmatig dat een opzegging wordt doorgegeven bij de teambegeleider of een andere persoon. Dat is niet de bedoeling! Afmelden dient altijd persoonlijk te gebeuren bij de ledenadministratie en het stopzetten van het lidmaatschap wordt altijd per email door de ledenadministratie bevestigd. Zonder deze email-bevestiging en na de datum van 15 juni ben je lid van de vereniging en ben je contributie verschuldigd.

  Overschrijving naar Schagen United

  Dit dient vóór 15 juni te zijn geregeld en geef je door aan de ledenadministratie. Overschrijvingsformulieren zijn afgeschaft en dit wordt in Sportlink geregeld tussen de verenigingen

  Let op als je overschrijving aanvraagt

  Indien je overschrijving wenst naar een andere voetbalvereniging dan dien je dus contact op te nemen met ledenadministratie van die betreffende vereniging, doe dit wel vóór 15 mei. Een akkoord onzerzijds wordt pas afgegeven als je aan alle financiële verplichtingen aan Schagen United hebt voldaan en eventuele in bruikleen gekregen materialen hebt ingeleverd.

 • Opzeggen lidmaatschap