• Procedure teamindeling

 • Beste ouders, spelers,

  Gelukkig ziet het huidige seizoen er anders uit dan het afgelopen seizoen: we mogen weer voetballen! En dat is heel fijn.

  Teamindeling is altijd een spannend onderwerp. In ons jeugdvoetbalplan is de werkwijze over de totstandkoming van de teamindeling omschreven. Via dit bericht willen we jullie hier nogmaals over inlichten.

  Objectief kader:
  Op de eerste plaats hebben wij een deskundig team van coördinatoren, trainers, interne scouts en HJO’s, die met elkaar vele uren stoppen in het verkrijgen van een zo goed mogelijk beeld van alle spelers in de betreffende leeftijdslichting. Als club scharen wij ons achter ons ‘team’, waarin een duidelijke structuur (werkwijze) wordt gehanteerd.

  Gelijke kansen in de onderbouw:
  Sinds het seizoen 2021/2022 zijn er geen selectieteams meer in de onder 8 en onder 9. Zoals aangekondigd in de procedure teamindeling van het huidige seizoen (3 jan 2021), zal dit worden uitgebreid een zal de onder 10 vanaf komend seizoen ook geen selectieteams hebben. Deze teams zullen in overleg met de coördinatoren, de trainer/coaches en de HJO’s worden ingedeeld, waarin er dus sprake is van ongeveer dezelfde kansen voor ieder kind. Vanaf het komende seizoen (2022/2023) zal er pas sprake zijn van selectie in de Onder 11 (het moment dat de kinderen van de spelvorm 6 vs 6 naar 8 vs 8 gaan).

   

  Tijdspad procedure team indeling

  December 2021

  In deze periode streven wij ernaar om rond te komen met de nieuwe selectietrainers voor het daaropvolgende seizoen.

  Januari 2022

  In deze periode zullen spelers van breedtesport teams worden uitgenodigd om mee te trainen bij selectieteams op basis van de gegevens van interne scouting. Trainer/coaches worden hier vooraf van op de hoogte gesteld door de HJO’s. Spelers die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging van de HJO’s.

  Februari/maart 2022

  Overleg moment met de coördinatoren en trainer/coaches.

  April 2022

  Tweede ‘ronde’ uitnodiging spelers breedtesport bij selectieteams, op basis van de gegevens van de interne scouting én trainer/coaches. Trainer/coaches worden hier vooraf van op de hoogte gesteld door de HJO’s.

  Spelers die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging van de HJO’s.

  Eind April/begin mei 2022

  In deze periode zullen de coördinatoren beginnen met het indelen van de breedtesport teams. 

  Eind Mei/begin juni 2022

  Dit is de periode dat de voorlopige teamindeling gecommuniceerd zal worden via de website van Schagen United. 

  Juni 2022

  Ieder (nieuw) team heeft in de maand juni de mogelijkheid om nog een aantal weken door te trainen en eventueel oefenwedstrijden te spelen

   

  Beargumentatie procedure teamindeling:

  • Alle betrokkenen hebben kunnen meedenken en hebben input kunnen leveren;
  • We hebben op deze manier een goed beeld van onze spelers in de jeugdopleiding;
  • We nemen breed gedragen, objectieve en zorgvuldige beslissingen;
  • In geval van discussie nemen onze HJO’s het besluit;
  • Iedereen gaat met duidelijkheid de zomervakantie in;
  • Tijdens de voorbereiding kan iedereen zich richten op het nieuwe seizoen, in plaats van op het nemen van moeilijke beslissingen. 

   

  Slotopmerkingen: 

  Het is niet vanzelfsprekend dat een speler/speelster ieder jaar verzekerd is van een plek in de selectie.  

  Schagen United houdt zich aan bovenstaande procedure. Onze HJO’s (Duncan Bons bij de onder- en middenbouw, Mike Langedijk bij de midden- en bovenbouw zijn eindverantwoordelijk in het maken van de teamindeling en nemen in geval van discussie ook het besluit. 

  Schagen United is een club voor en van iedereen. Wij hechten waarde aan wie wij zijn en wat we doen. Lees ons jeugdplan nog eens door! 


  Wij hopen jullie op deze manier tijdig te hebben meegenomen in de werkwijze en procedure voor het aankomend seizoen.  

  Voor nu wensen we jullie een heel mooi en sportief verder verloop van het huidige seizoen waarin we het met én voor elkaar doen. 

  Samen één!

   

  Met sportieve groet, 

  Duncan Bons & Mike Langedijk

   

  Hoofd Jeugd Opleidingen Schagen United

  hjo@schagenunited.nl