• Procedure teamindeling

 • Beste ouders, spelers,

   

  Het seizoen 2022/2023 is halverwege. Een bijzonder seizoen met veel veranderingen waarin wij als club trots zijn op het aanpassingsvermogen van iedereen. De focus ligt vooral op wat er wel kan.

  Op de achtergrond is de TJC samen met alle coördinatoren al druk bezig met het stroomlijnen van de teamindeling voor het volgende seizoen. 

  Teamindeling is altijd een spannend onderwerp. In ons jeugdvoetbalplan is de werkwijze over de totstandkoming van de teamindeling omschreven. Via dit bericht willen we jullie hier nogmaals over inlichten.

   

  Objectief kader:

  Op de eerste plaats hebben wij een professioneel team van coördinatoren, trainers, interne scouts en de technisch jeugdcommissie, die met elkaar vele uren stoppen in het verkrijgen van een zo goed mogelijk beeld van alle spelers in de betreffende leeftijds lichting.

  Als club scharen wij ons achter ons ‘team’, waarin een duidelijke structuur (werkwijze) wordt gehanteerd.

   

  Gelijke kansen in de onderbouw:

  Er zal in het seizoen 2023/2024 in de Onder 8 en Onder 9  geen sprake zijn van selectieteams. Deze teams zullen in overleg met de coördinatoren, de trainer/coaches en de HJO worden ingedeeld, waarin er dus sprake is van ongeveer dezelfde kansen voor ieder kind. In het seizoen 2023/2024 zal er pas sprake zijn van selectie in de Onder 10.  

   

  Procedure teamindeling:

  Januari:

  De coördinatoren komen in deze maand bij elkaar en beginnen met het maken van een inventarisatie voor het volgende seizoen. Hierin worden aandachtspunten met elkaar besproken. In deze periode streven we ernaar om ieder selectieteam te hebben bezet met een nieuwe trainer/coach voor het daaropvolgende seizoen. De nieuwe trainer/coach van de selectie krijgt de taak om zoveel mogelijk trainingen/wedstrijden te bezoeken van de betreffende lichting en deze informatie te delen met de coördinatoren.

  Januari/februari:

  In januari/februari zullen de eerste spelers van breedtesport teams gaan meetrainen met selectieteams. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, waarin bij geval van discussie de HJO het besluit van wel/niet meetrainen neemt.

  Maart:

  De coördinatoren komen weer bij elkaar, nu samen met de TJC, interne scouting en de HJO. De coördInatoren delen de opvolging van de in januari besproken punten en de interne scouting zal spelers aandragen die mogelijk mee kunnen trainen bij een selectieteam.  In overleg met de interne scouting en de selectietrainers zal vervolgens worden besloten of er nog extra spelers worden uitgenodigd om mee te trainen bij een selectieteam. De coördinatoren zullen een overleg met de trainer/coaches van hun leeftijds lichting inplannen. 

  Eind april/begin mei:

  In deze periode zullen de coördinatoren beginnen met het indelen van de breedtesport teams.

  Eind mei/begin juni:

  Dit is de periode dat de teamindeling gecommuniceerd zal worden via de website van Schagen United.

  Juni:

  Ieder (nieuw) team heeft in de maand juni de mogelijkheid om nog een aantal weken door te trainen en eventueel oefenwedstrijden te spelen.

   

  Beargumentatie procedure teamindeling:

  • Alle betrokkenen hebben kunnen meedenken en hebben input kunnen leveren;
  • We hebben op deze manier een goed beeld van onze spelers in de jeugdopleiding;
  • We nemen breed gedragen, objectieve en zorgvuldige beslissingen;
  • In geval van discussie neemt onze HJO het besluit;
  • Iedereen gaat met duidelijkheid de zomervakantie in;
  • Tijdens de voorbereiding kan iedereen zich richten op het nieuwe seizoen, in plaats van op het nemen van moeilijke beslissingen.

  Slotopmerkingen:

  • Het is niet vanzelfsprekend dat uw zoon/dochter verzekerd is van zijn/haar plek in een selectieteam. Iedereen moet zijn/haar plek ‘verdienen’;
  • Selectievoetbal is een keuze, de kernwaarde ‘plezier en prestatie’ staat voor ons centraal;
  • Wij (Schagen United) houden ons aan bovenstaande procedure. In geval van discussie is de HJO eindverantwoordelijke in het maken van een beslissing;
  • Schagen United is een club voor en van iedereen. Wij hechten waarde aan wie wij zijn en wat wij doen. Lees ons jeugdplan nog eens door! 

  Wij hopen jullie op deze manier tijdig te hebben meegenomen in de werkwijze en procedure voor het aankomend seizoen.

  Voor nu wensen we jullie een heel mooi en sportief verder verloop van het huidige seizoen waarin we het met én voor elkaar doen.

   

  Met sportieve groet,

   

  Wadih Guizani

  Hoofd Jeugd Opleiding Schagen United

  wadihguizani@schagenunited.nl