• Selectieprocedure Schagen United 2020/2021

  13 feb 2020
 • Beste ouders, spelers, 

  Het seizoen 2019/2020 is in volle gang. Zowel op als naast de velden worden er met elkaar geweldige prestaties geleverd waar we als club trots op mogen zijn. 

  Op de achtergrond is de technische jeugdcommissie, samen met alle coördinatoren druk bezig met de teamindeling voor het seizoen 2020/2021. 

  Via dit bericht willen wij jullie vooraf informeren over de werkwijze bij de totstandkoming van de teamindeling. 

  Objectief kader:

  Op de eerste plaats hebben wij een professioneel team van coördinatoren, trainers, interne scouts en de technisch jeugdcommissie, die met elkaar vele uren stoppen in het verkrijgen van een zo goed mogelijk beeld van alle spelers in de betreffende leeftijdslichting. Als club scharen wij ons achter ons ‘team’, waarin een duidelijke structuur (werkwijze) wordt gehanteerd. 

  Procedure teamindeling:

  Februari: 

  We streven ernaar om ieder selectieteam te hebben bezet met een nieuwe trainer/coach voor het daaropvolgende seizoen. De nieuwe trainer/coach krijgt de taak om zoveel mogelijk trainingen/wedstrijden te bezoeken van de betreffende lichting. 

  Februari/maart: 

  Geven wij de ‘oude’ trainers i.o.m. de HJO, de coördinator en de nieuwe trainers de taak om spelers die gezien moeten worden vanuit de bevindingen van recreatieve trainers, coördinatoren en interne scouting om mee te trainen met een selectieteam (geldt voor iedere leeftijdscategorie). Dit is altijd in overleg met alle betrokkenen. In geval van discussie neemt de HJO het besluit van wel/niet meetrainen. 

  Eind april/begin mei:

  Komen de ‘oude’ trainer, nieuwe trainer, de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie en de HJO bij elkaar. In dit overleg wordt een voorselectie gemaakt, zodat de coördinatoren kunnen starten met de indeling van de recreatieve teams. 

  Eind mei/begin juni: 

  In deze periode zal de nieuwe trainer in overleg met de HJO zijn beslissing maken omtrent de definitieve teamindeling en zal dit communiceren naar de ouders, verzorgers en spelers.

  Juni:

  Wij streven ernaar dat de nieuwe trainer nog een aantal weken doortraint en oefenwedstrijden organiseert met de nieuwe groep. 

  Beargumentatie procedure teamindeling:

  • Alle betrokkenen hebben kunnen meedenken en hebben input kunnen leveren;
  • We hebben op deze manier een goed beeld van onze spelers in de jeugdopleiding;
  • We nemen breed gedragen, objectieve en zorgvuldige beslissingen;
  • In geval van discussie neemt onze HJO het besluit;
  • Iedereen gaat met duidelijkheid de zomervakantie in;
  • Tijdens de voorbereiding kan iedereen zich richten op het nieuwe seizoen, in plaats van op het nemen van moeilijke beslissingen. 

  Nota bene:

  • Het is niet vanzelfsprekend dat uw zoon/dochter verzekerd is van zijn/haar plek in de selectie. Iedereen moet zijn/haar plek ‘verdienen’; 
  • Wij (Schagen United) houden ons aan bovenstaande procedure. In geval discussie is de HJO eindverantwoordelijke in het maken van een beslissing;
  • Schagen United is een club voor en van iedereen. Wij hechten waarde aan wie wij zijn en wat wij doen. Lees ons jeugdplan nog eens door! 

  Wij vertrouwen erop dat wij u op deze manier tijdig hebben meegenomen in de werkwijze en procedure voor het aankomend seizoen. 

  Voor nu wens ik jullie een heel mooi en sportief verder verloop van het huidige seizoen waarin we het met én voor elkaar doen. 

  Met sportieve groet, 
   

  Duncan Bons

  Hoofd Jeugd Opleiding Schagen United