• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

 • De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de jaarlijkse officiële bijeenkomst waar jij (als lid of vertegenwoordiger van een lid), samen met alle andere leden van onze voetbalvereniging, mag meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid.

  De ALV van dit jaar is op dinsdag 7 november aanstaande. Vanaf 19.30 uur ben je welkom in de kantine, om 20.00 uur start de vergadering.

  Alle leden hebben stemrecht, jij dus ook. Daarnaast krijg je de kans om (kritische) vragen te stellen. Deze keer gaan we het onder andere hebben over het beleid, de trainingen, de bestuurders, de financiën, de vrijwilligers en de accommodatie. Heb je vooraf al vragen? Dan kun je ze stellen via dit formulier.

  De agenda vind je HIER De officiële stukken (verslag vorige vergadering, financiële stukken) zijn voorafgaand aan de vergadering ter plekke in te zien.

  We zien je heel graag op 7 november in de kantine op Groenoord.

  Met sportieve groet namens het hele bestuur,
  Frits Nieuwenhuizen - voorzitter