• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Schagen United

 • Beste leden en vrijwilligers van Schagen United. Zoals wij al eerder hebben aangegeven mogen wij weer een fysieke algemene ledenvergadering uitschrijven.

  De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 2 november in de kantine op Groenoord, aanvang 20 uur.

  De agenda en notulen van vorige jaar treft u hierbij aan :

  Agenda 2021

  Agenda ALV Schagen United 2021

  Notulen 30 november 2020

  Notulen ALV Schagen United 2020

  Op de agenda staat ook het agendapunt “Verkiezing bestuursleden”. Arjenne, bestuurslid cultuur, heeft aangegeven te stoppen met haar bestuursfunctie. Het bestuur heeft in Eefke de Vos een prima vervangster gevonden en zal haar voorstellen ter benoeming.

  De secretaris, Mike Mooij, heeft vorig jaar al aangegeven te willen stoppen. Mocht er een kandidaat zijn voor deze interessante bestuursfunctie dan kunt u zich melden via info@schagenunited.nl. Conform onze statuten (artikel 9, lid 2) moet een kandidaat wel gesteund worden door tenminste 3 leden. Verder verzoeken wij kandidaten zich tenminste één week vóór de algemene ledenvergadering te melden.

  Mocht u verder naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben dan kunt u die stellen via info@schagenunited.nl.

  Wij hopen u te mogen begroeten op 2 november.

  Het bestuur van Schagen United.