• Vergadering: Vrienden van Schagen United

  22 okt 2019
 • Uitnodiging Ledenvergadering “Vrienden van Schagen United”  

  Geacht Lid,

  Het is mij een genoegen u, namens het bestuur van de “Vrienden van Schagen United”, uit te nodigen voor de ledenvergadering van de “Vrienden van Schagen United” die gehouden zal worden op 21 november 2019 in de kantine op Groenoord.

  Vrienden van Schagen United is ontstaan na de fusie van v.v. SRC met v.v. Schagen e.e.a. zal op deze avond verder worden uitgelegd.

  Tijdens deze vergadering zullen de aanvragen die uit diverse commissies binnen Schagen United bij ons zijn binnen gekomen besproken en behandeld worden en neemt de vergadering bij meerderheid van stemmen de beslissing of een aanvraag goed of afgekeurd wordt.

  Een week voor de vergadering worden de aanvragen naar de leden van de “Vrienden van Schagen United” toegestuurd zodat u zich een goed beeld kunt vormen van de inhoud van de aanvragen. Indien mogelijk zal er ook een financieel verslag meegestuurd worden.

  U bent van harte welkom vanaf 20.30 uur in de kantine op Groenoord alwaar u zult worden ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee.

  De avond bestaat uit twee gedeelten, nl:

  1. Het formele gedeelte; waarin onder meer zal worden uitgelegd waaraan het afgelopen seizoen geld is besteed. Tevens worden de nieuwe aanvragen van de diverse commissies, die door het D.B. van de “Vrienden van Schagen United” bestaande uit de heren Lous Kruijer, Sake van der Heide en  Gerard Roest besproken zijn, aan u voorgelegd zodat we hier over kunnen beslissen.. 

  1. Het informele gedeelte; dit zal bestaan uit het voortzetten van deze avond met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en hapje aan de bar.

  Vertrouwende op u aller aanwezigheid,

  met een sportieve groet,

  Namens het bestuur van “Vrienden van Schagen United”

  Gerard Roest

  Afberichten via:  gerardroest@schagenunited.nl

  Willen de "Vrienden van Schagen United" zo vriendelijk zijn even hun emailadres door te geven op bovenstaande emailadres? Vriendelijk dank!