• Voortgang ontwikkeling sportpark Groenoord

 • Beste sportvrienden,
   
  Naar aanleiding van de door de gemeente ingezette en geaccordeerde sportcarrousel willen wij je graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die volgen op de verhuizing (concentratie) van Schagen United naar Groenoord.
  Ruim 1100 actieve voetballers maken nu gebruik van 4 fantastisch mooie (waarvan 2 net nieuw aangelegde) kunstgras voetbalvelden en samen met Rush kan ook een 5e “echt” grasveld worden benut. Helaas is het huidige clubgebouw verouderd en niet toegerust voor een dermate groot aantal spelende leden en daarom worden er initiatieven ontplooid om te komen tot een mooi multifunctioneel en energiezuinig sportgebouw.
   
  Er is inmiddels een Stichting Sportgebouwen Groenoord (SSG) in het leven geroepen, waarin meerdere sportclubs op Groenoord zijn vertegenwoordigd. Deze stichting heeft tot doel een multifunctioneel, energiezuinig en maatschappelijk verantwoord clubgebouw te realiseren voor alle sportclubs op Groenoord. De handbal, voetbal, en hockey sluiten aan, PON toont interesse en om de maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin mee te nemen is ook SKRS aangesloten om een buitenschoolse sportlocatie te realiseren. Maar wij zien ook mogelijkheden voor verdere omarming van maatschappelijke organisatie. En als ook de rugby en tennis betrokken raken hebben we te maken met minimaal 2000 actieve buitensporters op Groenoord. Verder zal ook Regius de schoolsport op Groenoord laten plaatsvinden.
   
  De missie en visie van SSG hebben wij in concept als volgt omschreven:
  Missie: Het stimuleren van gezondheid, geluk en welbevinden in de Schager samenleving vanuit ontmoeting, sport en saamhorigheid
  Visie: Het bruisende sportieve centrum zijn van Schagen. Duurzaam, toekomstgericht, verbindend en gezellig. Een plek die aanvoelt als een tweede huis. Waar talent zich kan ontwikkelen, waar nieuwe ontmoetingen ontstaan.
  Kernwaarden: Verbinding, Versterken, Samenwerking, Maatschappelijk betrokken, Duurzaam en innovatief
  Kortom, wij spreken al over een sportcampus in Schagen.
   
  Vanuit de Gemeenteraad wordt een initiatief voorbereid om middels een allesomvattend onderzoek te komen tot een sportcampus waarin alle sport in Schagen geconcentreerd zou kunnen worden. Het initiatiefvoorstel, zo hebben wij begrepen, komt naar verwachting nog voor de zomer in de Raad en de planning ziet er op toe dat er mogelijk al in september 2021 (dit jaar!!) door de Gemeenteraad tot besluitvorming over de realisatie van een sportcampus kan worden overgegaan. Wij hebben de raadsleden inmiddels een brief gestuurd waarin we aangeven dat de SSG is opgericht en welke stappen we inmiddels al hebben gezet.
  We hebben aangegeven een aantal dilemma’s te signaleren die ons qua planning in de weg (kunnen) zitten.
  De huidige sportaccommodatie is zoals gezegd veel te klein om met name de voetbal en de handbal goed te faciliteren. Wij zullen dus so wie so in goed overleg met de Gemeente moeten werken aan een tijdelijke oplossing om dat vraagstuk het hoofd te bieden.
  Maar deze tijdelijke oplossing mag wat ons betreft, in het belang van onze leden en de kwaliteit van de sportbeoefening, niet te lang gaan duren.
   
  Onze ideeën zijn om in goed overleg met de Gemeente door te gaan met onze voorbereidingen voor de realisatie van de multifunctionele sportaccommodatie, echter pas in september een go/no go besluit te nemen, nadat de besluitvorming binnen de Gemeente over de centrale sportcampus heeft plaatsgevonden. Wij zullen in het belang van nu 1500 betrokken sportende leden door moeten gaan met dit proces. We kunnen ons simpelweg geen vertragingen veroorloven en willen c.q. mogen niet afhankelijk zijn van een onzeker politiek proces.
   
  Tot slot hebben wij een artist impression van de accommodatie toegevoegd om onze plannen visueel te verduidelijken.