• Werkzaamheden parkeerterrein

  • In opdracht van de gemeente / Liander start aannemer A. Hak op maandag 5 februari met werkzaamhedne op het parkeerterrein aan de Havenkant. Ze gaan daar elektriciteitskabels leggen om meer stroom te kunnen leveren aan de buurt. Deze kabels worden gelegd vanaf het onderstation in Schagen, en ze gaan in westelijke richting langs de Zuiderweg naar de N245.

    De boorwerkzaamheden vinden plaats tot en met 29 februari. Vanaf 29 februari tot en met 18 maart worden kabelwerkzaamheden uitgevoerd. Voor deze laatste werkzaamheden wordt het werkterrein aangepast zodat er meer parkeerplekken beschikbaar komen.

    Om te zorgen dat de verkeersveiligheid goed blijft, wordt een tijdelijke uitrit gemaakt voor het parkeerterrein. Hierdoor blijft eenrichtingsverkeer op het parkeerterrein van kracht. 

    Alle informatie over de werkzaamheden, is te vinden in de brief die de aannemer stuurde.
    Klik op de foto bij dit bericht en die brief verschijnt in beeld.